Občianske združenie

Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny

Stanovy

Dodatok č. 1

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa menia Stanovy Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny.

 Ruší sa: 

Článok 2. Sídlo združenia.

Sídlom Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny (SASA) je Prešovská univerzita v Prešove. Adresa sídla: Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č.1, 080 78 Prešov. Rozhodnúť o zmene sídla asociácie môže kedykoľvek Rada asociácie.

  

Nahrádza sa novým textom:

Článok 2. Sídlo združenia.

Sídlom Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny (SASA) je Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Adresa sídla: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  Petzvalova č. 4, 040 11 Košice. Rozhodnúť o zmene sídla môže kedykoľvek Rada asociácie.

Ostatné časti stanov zostávajú nezmenené.